ഓഹരിവിപണിയിൽ പരിശീലനം ഐഐഎസ്‌സിയിലൂടെ

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ശാസ്ത്രഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ബെംഗളൂരു ഇന്ത്യൻ  ഇൻസിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ (ഐഐഎസ്‌സി) ഓഹരിവിപണി പരിശീലനം… കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്:  ഓഹരിവിപണിയിൽ പരിശീലനം നേടാം ഐഐഎസ്‌സിയിലൂടെ…  

Prime Minister’s Employment Generation Programme through Dena Bank

The scheme: The Government of India, have merged Rural Employment Generation Programme ( REGP) with Prime Minister Rozgar Yojana (PMRY) and introduced a new scheme called Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) w.e.f.01.04.2008 (As such PMRY scheme is closed). Implemented by Dena Bank (all branches) More info: Prime Minister’s Employment Generation Programme

നിഫ്റ്റിയുടെ ചരിത്രനേട്ടത്തിന് പിന്നിലെ 5 ഘടകങ്ങള്‍

ചരക്ക് സേവന നികുതി പ്രായോഗികതലത്തില്‍ എത്തിയത്, മികച്ച മണ്‍സൂണ്‍, ആര്‍ബിഐ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ തുടങ്ങിയവ നിഫ്റ്റിയെ 10,000ത്തിലെത്തിച്ചു. കൂടുതൽ അറിയാൻ:നിഫ്റ്റിയുടെ ചരിത്രനേട്ടത്തിന് പിന്നിലെ 5 ഘടകങ്ങള്‍