പോളിയോയ്ക്ക് കീഴടങ്ങാത്ത കുംബയുടെ വിജയകഥ

പോളിയോ ബാധിച്ചു കാലുകൾ തളര്‍ന്നുപോയെങ്കിലും നിരങ്ങി നീങ്ങി കൃഷിയില്‍ ജീവിതം കണ്ടെത്തിയ ആദിവാസി സ്ത്രീയുടെ വിജയകഥ…   കൂടുതൽ വായിക്കാൻ: ഇത് മണ്ണില്‍ നിരങ്ങി കൃഷി ചെയ്ത കുംബയുടെ ജീവിതം

കാന്‍സറിനെ ജയിച്ച കഥ

കാന്‍സര്‍   രോഗത്തെ സംഘടിതമായി നേരിട്ട  ഒരു  കൂട്ടായ്മയെപ്പറ്റി ഡോ  പി  വി  ഗംഗാധരന്‍ സംസാരിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വായനയ്ക്ക് : ഡോ.വി.പി ഗംഗാധരന്‍ എഴുതുന്നു ; കാൻസർ വിന്നേഴ്‌സ്‌ …

ഉഗ്രന്‍ പുളിയും ഉണക്കച്ചക്കയും;സൂര്യ കുടുംബശ്രീ ദേശീയ താരം

കിഴക്കമ്പലത്തെ സൂര്യ കുടുംബശ്രീ… കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്: ഉഗ്രന്‍ പുളിയും ഉണക്കച്ചക്കയും;സൂര്യ കുടുംബശ്രീ ദേശീയ താരം