യന്ത്രപ്പറവയുമായി അലിറിസ

നാലുവർഷം മുമ്പ് കോഴിക്കോടു നടന്ന സ്റ്റാർട്ടപ് സംഗമത്തിന് അലിറിസ എത്തിയത് ചെറിയൊരു യന്ത്രപ്പറവയുമായാണ്. ആളുകൾ നോക്കി നിൽക്കെ പറവ പറന്നു ചെന്ന് കൈകൾ വിടർത്തി അടുത്തു നിന്ന തെങ്ങിലെ തേങ്ങയിട്ടു…. കൂടുതൽ വായിക്കാൻ: എന്തും ചെയ്യും യന്ത്രപ്പറവ

India moves closer to a ‘desi’ GPS

  In a move that would give strategic advantage to the country, the Indian Space Research Organisation (ISRO) on Friday signed a pact with the New Delhi-based National Physical Laboratory (NPL) to use the “official time” provided by the latter for its indigenous global positioning system, the Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS). Read more:…

കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരം പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ സൗജന്യ വൈഫൈ ഹോട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍

സംസ്ഥാനത്തുടനീളം തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 2000 പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ സൗജന്യ വൈഫൈ ഹോട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്: ഹൈടെക്കാകാന്‍ കേരളം; രണ്ടായിരം പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ സൗജന്യ വൈഫൈ ഹോട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി